Sinisen kahlaajan tapaus #8: Hetkellisiä merkkejä

Pikisen Polun ensimmäinen varsinainen viikko avajaisten jälkeen on takana. Omaan Sinisen kahlaajan tapaukseeni liittyen olen ollut paikalla rannalla ja vedessä useampana päivänä vähän vaihtelevin ajoin, päivällä, illalla...

Koska työskentelyssäni on nyt vaihe, jossa ajatukseni kovasti työstävät tätä prosessia monenlaisten asioiden törmäillessä, en ole kovin puhelias tai monisanainen. Vähän erakko ennemminkin. Mennään siis kuvilla. Tässä joitakin otoksia viikon varrelta.

Hetkellisiä merkkejä, painoja ja keveyksiä, nykypäivän meduusoja.

///

The Blue Wader Case #8: Momentary signs

The first actual week of the Pikinen Poloku after the opening is now behind. With my own Blue Wader Case process I was there on the beach and in the water at varying times on several days.

Since my work with this process is now on a phase where different thoughts collide and I'm focused to follow them, I'm not very talkative right now, but a bit like a hermit. So let's go with the pictures. Here are some snapshots of the week.

Momentary signs, weight and lightness, modern jellyfish.Kommentit